Besök oss på
Facebook
Lär känna Torsås 1535-1800

Lär känna de människor som levde i Torsås socken under åren 1535-1800! Här kan du beställa Tomas Alrikssons gårdsgenealogier för samtliga rotar i socknen. Materialet grundar sig främst på kyrkoarkivalier, d v s husförhörslängder, födelseböcker, vigselböcker, dödböcker och kyrkoräkenskaper samt mantalslängder och jordeböcker, kompletterat med källor såsom kyrkoherdarnas skrivelser till domkapitlet och annan litteratur. De finns tillgängliga på USB-nyckel eller som digitala filer. En del av dem finns även i tryckt version.


Pris per rote:
Digital fil (leverans per e-post): 50:--/rote
Vid leverans på USB-nyckel tillkommer 180:-- för USB-nyckeln + porto
Häfte, limmad rygg: 100:--/rote + porto
Häfte, spiralrygg: 150:--/rote + porto
OBS! att vissa rotar endast finns att få på USB eller digitalt.

Förteckning över rotar HÄR

Beställ HÄR