Förteckning över rotar i Torsås socken år 1800  
     
 

1. Appleryd

Mellan (M) Appleryd nr 1
Yttre (Y) Appleryd nr 2
Norra (N) Appleryd nr 3, ibland benämnt Övre (Ö) Appleryd
(Appleryd, kan i en del källor benämnas Ryden, Ryd eller Ryn)
Brinkaström
Brändabo
Gullemåla
Gåsabo
Väghyltan

 

2. Applerum

Applerum nr 1, Nissarnas
Applerum nr 2, Månsarnas
Applerum nr 3, Norrgården
Applerum nr 4, Jaensarnas
Applerum nr 5, Södergården
Gunnilkroka nr 1, Norrgården
Gunnilkroka nr 2, Södergården

 

3. Bränderås

Bränderås, ibland benämt Råsen
Fagerhyltan
Hallasjö
Stora (St) Hyltan, eller bara Hyltan
Råbäcksmåla
Skärgöl

 

4. Hvetelycke

Dräglabo
Stora (St) Emnabo nr 1
Lilla (L) Emnabo nr 2
Stora (St) Gettnabo nr 1, i gamla handlingar Getternaboda
Lilla (L) Gettnabo nr 2
Holma
Holmaryd
Södra (S) Hvetelycke nr 1
Norra (N) Hvetelycke nr 2
Juanslycke

5. Ilingetorp

Björsebo
Ilingetorp nr 1, kallas ibland Qvarnagården
Ilingetorp nr 2, kallas ibland Backagården
Ilingetorp nr 3, Södergården
Ilingetorp nr 4, Norrgården
Knapphultsap, ett omtvistat område (utmark) mellan Ilingetorp och Qvilla

 

6. Oxlehall

Bällstorp
Davidsmåla
Huleqvill
Kulebo, stavas ibland Kolbo eller Kålebo
Oxlehall
Tjärekulla, skrivs ibland Kärrkulla
Tranqvill

 

7. Qvilla

Gullabo, dagens Norra (N) Gullabo
Hulebäck
Qvilla nr 1
Qvilla nr 2
Qvilla nr 3, Norrgården
Qvilla nr 4
Qvilla nr 5, Sörgården
Svarvartorpet
Knapphultsgap

 

8. Svinhult (nuvarande Strömby)

Häggemåla
Karsjö
Svinhult nr 1, Västra gården (V)
Svinhult nr 2, Ifvars gård
Svinhult nr 3, Östra gården (Ö)
Svinhult nr 4, Södra gården (S)
Svinhult nr 5, Mattis gård

 

9. Sloalycke

Borrelycke
Dynekärr
Eket
Farslycke
Finlabo
Lilla ”L” Hyltan
Mulatorp
Siggesbo nr 1, norra
Siggesbo nr 2, södra
Sloalycke nr 1, norra
Sloalycke nr 2, södra
Sloalycke nr 3, västra
Sunelycke nr 1, norra
Sunelycke nr 2, södra

 

10. Slätafly

Fröbbestorp
Östra (Ö) Karsbo nr 1
Mellan (M) Karsbo nr 2
Västra (V) Karsbo nr 3
Södra (S) Slätafly nr 1
Västra (V) Slätafly nr 2, ”Svensarnas”
Östra (Ö) Slätafly nr 3, ”Toras”
Norra (N) Slätafly nr 4, ”Aans”
Trullefjäll, benämns även Fälle

 

11. Stenbäck

Brokarlsmåla
Fenjabo
Hallagärde
Labbekulla (heter nu Strömsberg)
Simnemåla
Södra (S) Stenbäck nr 1
Norra (N) Stenbäck nr 2
Ugglemad


12. Torsås

Eskebäcksmåla, namnet Baggensmåla förekommer vid några få tillfällen
Torsås by nr 1
Torsås by nr 2
Torsås by nr 3
Torsås by nr 4, kallas ibland Brogården
Torsås by nr 5
Torsås by nr 6, även gästgivargården
Torsås by nr 7, komministergården
Torsås by nr 8
Torsås by nr 9, kyrkoherdebostället

 

13. Binnaretorp

Binnaretorp
Blomstermåla
Stora (St) Glosebo nr 1
Lilla (L) Glosebo nr 2
Hästmahult
Hästmahultsmåla (Rislycke)
Isaksmåla
Kroksmåla
Kyrkebo
Kyrkebomåla (Pellamåla)
Lönbomåla (Lönbo)
Petamåla
Videbäcksmåla
Öjebomåla (Stensmåla)

 

14. Skörebo

Bastubo
Fagereke
Gullaboås
Juansbo
Magdegärde
Stora (St) Skörebo
Lilla (L) Skörebo, Skörebomåla

 

15. Torhult

Björkemåla, tidigare kallat Östra Lybäcksholm
Kallemåla
Kindbäcksmåla
Kringlemåla, tidigare Lindön i Torsås
Lybäcksholm, kallas ibland Holmen (ska då inte förväxlas med Holma)
Löfsmåla
Sandbäcksmåla
Skruvemåla (några källor har ”Skrufvarna”)
Västra (V) Torhult nr 1
Mellan (M) Torhult nr 2
Östra (Ö) Torhult nr 3
Troxhult

 

16. Tuthult

Bodhyltan
Degerhyltan
Hielmsmåla, senare Hjelsmåla
Mellankärr
Stuvehyltan, i äldre handlingar Stuguhyltan
Tuthult
Tånghult
Törnemåla

 

 
     
  <<Tillbaka