KLGF:s vårutflykt till Öland
den 19 maj 2019

av Thérèse Köppen
 
     
 

Det var ingen sol på Öland den här dagen, men vi klarade oss i stort sett utan regn. Vi var ett tjugotal personer som samlades vid Träffpunkt Öland, där vår guide geologen Jan Mikaelsson hälsade oss välkomna och berättade om dagens programpunkter. Vårt första stopp blev Gråborg. Man har inte funnit några rester av hus inne i borgen, utan den har troligen först använts som försvarsanläggning och senare som handelsplats. Jan berättade att borgen är byggd av sten från närområdet – inte bara kalksten, utan även sten som inlandsisen fört med sig från fastlandet.

 
   
 

Gråborg är Ölands största fornborg

 
     
  Så gick färden vidare till Möckelmossen på Stora Alvaret, där vi fick lära oss mer om alvarmarkerna. När man ser ut över ”alvret”, är det svårt att föreställa sig att här en gång funnits en lummig lövskog. Gustav Vasa inrättade hela Öland till en så kallad djurgård, vilket innebar att allmogen inte fick hugga ner träd eller jaga vilt. När djurgårdsbegreppet upphörde i början av 1800-talet fanns ett uppdämt behov av att avverka skog. Man kom att kalhugga Alvaret och utnyttja detta som betesmark åt hästar och nötkreatur. Markerna kom att bli hårt betade. Allt eftersom betestrycket har minskat så har en hel del växtlighet återkommit, och man kämpar nu på olika sätt med att återställa de öppna alvarmarkerna.
 
   
 

Alvarmarker intill Möckelmossen

 
     
 

Som avslutning på dagen besökte vi Alunbruket strax söder om Degerhamn. Vid Navet, en informationsplats, berättade Jan Mikaelsson mer om Ölands geologi. Där fanns också informationstavlor och konstnärliga installationer med detta tema. Bland annat tittade vi på en pyramid som illustrerar vad stenlagren i marken består av. Därefter avslutades vår utflykt med ett besök i Konstens geologiska trädgård, som ligger strax intill. På vägen dit visade Jan de tunna lagren i berggrunden och hur de skiftar i färg.

 
   
 

Pyramiden som skapats av två konstnärer

 
     
 

Stort tack, Jan Mikaelsson för en mycket trevlig guidning i geologins tecken!

Thérèse

 
     
  <<Tillbaka