Gustaf Skarsgårds anor
 
 

 

Tidningen Släkthistoria nr 11-21 redovisar bland annat en del av Gustaf Skarsgårds anor.
Gustaf har en el del av sina anor södra delen av Kalmar län (bl.a. Kalmar, Ryssby, Ålem, Arby, Torsäs, Halltorp och Hulterstad). 

Bland annat finns Gustafs farfars morfar Peter Gustaf Carlsson f. 1831 i (Troxhult*), Torsås med, han Kyrkoherde i Glömminge på Öland. Där slutar Släkt-historia sin redovisning. 

Peter Gustaf Carlsson var son till bonden Carl Petter Jonasson f. 1792 i Troxhult, Torsås, död 1867 i Troxhult och hans hustru Margaretha Nilsdotter f. 1798 i Ö Foglasjö, Vissefjärda, död 1851 i Troxhult. 

Carl Petter Jonasson var son till bonden Jonas Pettersson f. 1767 i Troxhult, död 1844 i Troxhult och hans hustru Karin Håkansdotter f. 1759 i Bostorp, Fridlevstad, död 1832 i Troxhult. 

Jonas Pettersson var son till bonden Per ”Petter” Persson f. 1740 i N Båldön, Vissefjärda, död 1789 i Troxhult och Stina Olofsdotter f. omkr 1739 i Troxhult uppgift saknas eftersom det är luckor i födelseboken, men hon finns inte heller med i Vissefjärda där hennes föräldrar tidigare varit bosatta i Bockabo, Stina dog 1789 i Troxhult. 

Per ”Petter” Persson var son till bonden Per Bondesson f. 1699 i Kindbäcksmåla, Torsås, han var en period bonde i N Båldön, död 1772 i Kindbäcksmåla och Elin Persdotter f. omkr. 1716 i N Båldön, död 1773 i Kindbäcksmåla. 

Stina Olofsdotter var dotter till bonden Olof Månsson f. omkr. 1702 i Troxhult, död 1784 i Troxhult och hans hustru Ingeborg död 1775 i Troxhult. Jag har bara sett Ingeborgs paronymikon på ett ställe ochh tycker att det står Allonsdotter? – man kan snubbla på bokstäverna ibland. 

Per Bondesson var son till Bonde Jonsson f. 1670 i Kindbäcksmåla, död 1707 i Kindbäcksmåla och hans hustru Kirstin Persdotter född i Vissefjärda, oklart var. 

Olof Månsson var son till Måns Bondesson som lär ha varit född i Tången, Vissefjärda, bonde i Troxhult, död 1718 i Troxhult. 

Bonde Jonsson var son till bonden Jon Olofsson (död 1688) och Elin Persdotter (död 1707) i Kinbäcksmåla.  Elin Persdotter var med stor sannolikhet dotter till bonden, nämndemannen och riksdagsmannen Per Erlandsson i Juansbo, Torsås (död 1682 i Juansbo, 92 år gammal). 

<<Tillbaka