Boken om Ingemundebo
 
     
   
     
 

Ingemundebo Byalagsförening kan nu efter många års studiecirkelarbete presentera boken Ingemundebo en by i Småland under två sekel.

Ingemundebo är den nordligaste byn i Långasjö socken i Emmaboda kommun. Närmaste grannby är Vilhelm Mobergs Moshult och Moshultamåla i Algutsboda socken.

Bokens 286 sidor spänner över tiden för skiftesreformerna på 1820-talet fram till i dag och är uppdelad i fyra teman: Tidsepoker, Livet och människorna, Torp och backstugor och Gårdarna.

Det här handlar boken om:

Tidsepoker:
Skiftesreformerna, Befolkningsförändringar och emigration, Sänkningen av sjön Löften, Stenbrytningen och Jordbruken läggs ner och åkermarken försvinner.

Livet och människorna:
Skolgången i Harebo och Långasjö, Livets högtider, Ung i Ingemundebo, Fritiden, Arbetet på gårdarna och på Jonassons såg och Profiler i byn.

Torp och backstugor:
Ingemundebo hade 15 torp och backstugor samt två soldattorp. Vi berättar om människorna som levde och lever där.

Gårdarna:
Ingemundebo bestod av 12 hemmansdelar uppdelade på Västergård och Östergård. Vi berättar historien kring gårdarna och alla dess bebyggare fram till idag.

Boken har kunnat utges tack vare stöd från Långasjö hembygdsförening, Långasjö sockens sparbanksstiftelse, Styrelsen för Geijerskog AB, Stiftelsen Konung Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur samt en testamentsgåva från Janrik Ejnarsson

Boken kostar 250 kr och kan beställas per telefon genom styrelsens medlemmar:
Bernt Herbertsson 0471 45040
Lars Bengtsson 073 0476188
Peter Helmersson 0471 45039
Torgny Karlsson 073 0709909
Gun-Britt Karlsson 0471 45024

Boken kan också fås genom Alva Carlsson, som är styrelseledamot i KLGF , på telefon 070-6089085.

Bokens layout svarar Jan-Erik Fransson i Långasjö för och Åkessons GPC tryck AB i Emmaboda har tryckt den. Alltså en väldigt närproducerad bok.

Lars Bengtsson
redaktör

 
     
     
  <<- Tillbaka